3F-COOP

O NAMA

3F-COOP

OPŠTI CILJEVI

Projekat će se fokusirati na razvoj digitalnih i zelenih vještina, od dizajna do komercijalizacije proizvoda, u cilju promovisanja zelene i digitalne tranzicije u bosanskohercegovačkom sektoru obuće, u skladu sa primjerima dobre prakse u Europi. Ova inicijativa nastoji osnažiti industriju obuće na prihvatanje nove ere i ekonomije koju karakteriše digitalizacija i niske emisije ugljenika, u skladu s ciljevima Fit-a do 55%, integrirajući grupu zemalja koje su dobro usmjerene u postizanju ovih ciljeva.

Projektni ciljevi:

  • Građenje kapaciteta strukovnog obrazovanja kroz jačanje saradnje izmedju privatnih i javih institucija u oblasti strukovnog obrazovanja.
  • Uskladiti pružanje strukovnog obrazovanja sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim strategijama razvoja.

U toku 36 mjeseci, koliko traje projekat, isti će biti usmjeren na razvoj digitalnih i zelenih vještina, od dizajna do komercijalizacije proizvoda, u cilju promocije zelene i digitalne tranzicije u sektoru obuće u Bosni i Hercegovini, zajedno sa partnerima iz Europe.

  • Strukovno obrazovanje na Zapadnom Balkanu;
  • Razvoj nastavnih planova i programa;
  • Programi obuka za nastavno osoblje;
  • Nova znanja i vještine za nastavno osoblje;
  • Upravljanje strukovnim obrazovanjem;
  • Identifikacija potreba.

01

Zelene vještine

02

Digitalne vještine

03

Treneri

KLJUČNE RIJEČI

04

Prakse

05

Nastavnici

06

Razvoj stukovnog obrazovanja